Regulamin SN0BEM – 2014

Regulamin dyplomu

 „DNI OSTROŁĘKI 

W celu uzyskania dyplomu z okazji DNI OSTROŁĘKI należy w okresie od 01.04.2014r. do 31.05.2014r. uzyskać łącznie 26 punktów za łączności ze stacją klubową oraz członkami klubu, w tym przeprowadzić 2 obowiązkowe łączności ze stacją okolicznościową SN0BEM dowolną emisją oraz min. 2 obowiązkowe łączności z członkami klubu ( zasady dotyczą operatorów posiadających pozwolenie I kat. oraz stacji zagranicznych ) .

Operatorzy posiadający pozwolenie III kat. mogą uzyskać dyplom po uzyskaniu min. 13 punktów za łączności ze stacją klubową oraz członkami klubu, w tym przeprowadzić 1 obowiązkową łączność ze stacją okolicznościową SN0BEM dowolną emisją oraz min. 1 obowiązkowe łączności z członkami klubu.

Nasłuchowcy mogą uzyskać dyplom na zasadach przewidzianych dla operatorów I kat.

Łączności ze stacją SN0BEM można powtórzyć inną emisją lub na innym paśmie KF/UKF, każda taka łączność będzie liczona tylko jako 1 raz dla danego pasma lub emisji bez możliwości powielenia w kolejnym dniu ( np. 5 x QSO ssb w paśmie 80m = 1 raz ) . Łączności w emisjach cyfrowych zaliczane będą na zasadzie rtty x1 , bpsk/psk31/psk63/psk125 x 1 – zmiana prędkości transferu nie jest uważana za zmianę rodzaju emisji.

Łączności z członkami klubu liczą się tylko 1 raz z każdym członkiem klubu.

Punktacja :

  • Stacja okolicznościowa SN0BEM                – 10 pkt za każde QSO
  • Członek klubu SP5KVW                              – 3 pkt za 1 operatora

Wykaz znaków operatorów uprawnionych do wystąpienia o w/w dyplom będzie opublikowany na stronie www.sp5kvw.com w czerwcu 2014r. W celu otrzymania dyplomu należy przesłać aplikację w formie elektronicznej na adres sp5kvw@gmail.com do 23 czerwca 2014r. Dyplom wydawany jest w wersji elektronicznej PDF.

Znaki wywoławcze aktualnych członków klubu przydzielających po 3 pkt punktów do dyplomu:

1.       SP5GJH               Jerzy
2.       SP5IGW               Tadeusz
3.       SP5MXZ               Wojciech
4.       SP5NZH               Krzysztof
5.       SP5OXY               Marek
6.       SP5RMT              Tadeusz
7.       SP5MXT               Tadeusz
8.       SP5VJE               Paweł
9.       SP5XAQ              Paweł
10.   SP5XET               Małgorzata
11.   SP5XHJ               Czesław
12.   SP5XSD               Andrzej
13.   SP9BFC               Roman
14.   SQ5BB                Barbara
15.   SQ5BLL               Bogdan
16.   SQ5IRH               Daniel
17.   SQ5NAF              Grzegorz
18.   SQ5QF (OZ0QF) Jarek
19.   SQ5SSY               Tomasz
20.   SQ5KVN              Jarosław
21.   SO5MAX              Maciej
22.   SO5MAT            Tomasz
23.   SO5MAB            Bartosz
24.   SP5VYH            Adam

Łączności z poszczególnymi znakami w trakcie zawodów również brane są pod uwagę !!!

Planowane ostateczne rozliczenie akcji dyplomowej w lipcu 2014r. Okolicznościowe karty QSL będą rozsyłane po podsumowaniu akcji do wszystkich członków PZK obsługiwanych przez CB QSL oraz do osób niezrzeszonych, które prześlą swoje karty directem .

Skrót postępowania dotyczącego dyplomu

  1. Spełnić warunki dyplomu w okresie od 1.04.2014r. do 31.05.2014 r.
  2. Poczekać na ogłoszenie listy pozytywnie zweryfikowanych znaków spełniających warunki dyplomu (na podstawie weryfikacji logów stacji okolicznościowej oraz logów nadesłanych przez członków klubu). Lista zostanie ogłoszona do 15.06.2014r.
  3. Wysłać aplikację w formie elektronicznej ( dowolnej – PDF, doc, Adif, Cabrillo ) Ostateczny termin składania aplikacji do 22.06.2014 r.
  4. Czekać na ogłoszenie końcowej weryfikacji i przesyłki z dyplomem

Za postanowienia regulaminu odpowiedzialni:

  • SP5MXZ – Wojtek – prezes SP5KVW
  • SO5MAX – Maciek – v-ce prezes SP5KVW
  • SP5XET – Gosia – sekretarz SP5KVW

W przypadku spraw spornych wiążące będą postanowienia w/w komisji.

Zapraszamy do zabawy