Jak zostać krótkofalowcem.

Tutaj możesz posłuchać krótkofalowców na pasmach amatorskich, nie musisz mieć własnego radia.  <Wide-band WebSDR>

Przydatne informacje dotyczące egzaminu oraz zestaw pytań egzaminacyjnych.

Bardzo przydatne informacje.

Literowanie.

Skrót drogi do zostania krótkofalowcem nadawcą:             Info ze strony PZK

  1. Nasłuchy w OT , klubie u kolegi lub na swoim odbiorniku nasłuchowym.
  2. Nauka eksternistyczna w oparciu o materiał książkowy lub kurs krótkofalarski
  3. Wybór sesji egzaminacyjnej.
  4. Przystąpienie do egzaminu
  5. Odbiór świadectwa
  6. Zgłoszenie się do delegatury UKE i uzyskanie znaku indywidualnego.
  7. Samodzielna praca w eterze………………… cdn.