Historia przenienników w okolicach Ostrołęki

pobraneRepeater FM SR5OS – 439,050 MHz – 10 W (1750 Hz lub subton, CTCSS 123 Hz).

dniu 9 sierpnia 2006 w Ostrołęce lok. KO03TB (N53 04,88  E021 34,34) został zainstalowanyuruchomiony: REPEATER FM SR5O – 145.675 MHz – ok. 10 W (subton CTCSS 123 Hz).

Pozwolenie na instalacje anten i urządzeń otrzymał Radioklub BAZA SP5KVW w  od firmy EMITEL – właściciela obiektów. Przedsięwzięcie mogło być zrealizowane dzięki aktywnemu i skutecznemu działaniu konstruktorów urządzeń Artura SP5QWK, Piotra SP5MG i Irka SQ5MX (ex SQ5IZU) oraz kolegów wspierających. Konstruktorzy i Zarząd Radioklubu SP5KVW składają podziękowanie kol. Darkowi SP5RDD i klubowi SP5KEH, Adasiowi SP5ANJ, Pawłowi SP5VJE, Jackowi SP5OAU i innym sympatykom oraz WOT PZK w Warszawie i ZG PZK. 

Promotorem i koordynatorem pomysłu był Jurek SP5GJH 

 Vy 73! Jerzy SP5GJH

 


W dniu 27 maja 2014 r w Różanie lok. KO02QV;=52.52.96N 021.24.16E, 

operatorzy: Paweł SP5XAQ  i Tadeusz SP5RMT ponownie  uruchomili:

 

REPEATER FM SR5VW  w Różanie  –  438,825 MHz – 10 W.   (subton CTCSS 123 Hz).

Info przekazał Paweł SP5XAQ


W dniu 08.12.2014 r. przemiennik SR5OS został przeniesiony do Ostrołęki lok. KO03SB i zainstalowany na wieżowcu przy ul. Sienkiewicza 3.KO03SB, antena dookólna X-510 na wys. 42 m n.p.t.

 


W dniu 20.01.2013 r. został zainicjowany proces budowy przemiennika D-Star w Ostrołęce, po okresie analizy możliwości i potrzeb początkiem 2016 r. wznowiono prace nad przemiennikiem.

Końcem roku 2016 koordynacji prac podjął się Tadeusz – SP5IGW, który również został op. odpowiedzialnym za przemiennik. Częstotliwość naszego przemiennika wyjścia – 438,9125 / wejścia – 431,3125 MHz zostały uzgodnione z koordynatorem stacji automatycznych Andrzejem – SO3Z.

Następnie wystąpiliśmy do UKE za pośrednictwem OT-37 PZK o wydanie licencji dla stacji SR5UOS z lokalizacją w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza 3.

Pozwolenie uzyskaliśmy ważne od 24.01.2017 do 23.01.2022 r.

Parametry techniczne przemiennika:

Tx/Rx: Motorola  MTR 2000

Antena: Diamond X-300

Duplexer: COMET CF416C – dzięki niemu praca odbywa się na wspólnej antenie z bramką APRS 144.800 MHz

Wysokość: 138,0m n.p.m. , 42,0m nad terenem

Moc max. nadajnika: 15,0 W

Zespół uczestniczący w pracach: SP5IGW, SP5GJH, SQ5IRI, SP5NAF, SP5VJE, SP5RMT, SQ5IRH, SO5MAX

Vy 73! Maciek SO5MAX


Przemiennik SR5O został czasowo wyłączony w związku z koniecznością demontażu z wieży firmy EMITEL, pozwolenie ważne od 24.01.2017 do 23.01.2022 r. dla lokalizacji stacji w Ostrołęce lok. KO03SB na wieżowcu przy ul. Sienkiewicza 3.

Montaż możliwy w przypadku zakupu duplexera dla pasma 2m lub zmiany lokalizacji.

Vy 73! Maciek SO5MAX


Mapa przemienników w SP