Akcja dyplomowa SONDA 2017 – otrzymane zgłoszenia

Wykaz otrzymanych aplikacji do dyplomu ( wymagane min. 40 pkt stacje EU )

Zgłoszenia po weryfikacji opublikowane dane są ostateczne

Submissions after verification, published data are final