Stowarzyszenie krótkofalowców….

STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW I RADIOAMATORÓW

ZIEMI KURPIOWSKIEJ

ul. Króla Kazimierza 1, 07-410 Ostrołęka

   NIP  758-235-62-81          Regon 36 0338 964          KRS: 0000534606 

Rachunek  bankowy BGŻ- 10 2030 0045 1110 0000 0399 5840

W dniu 28 września 2014 r. w Ostrołęce, w lokalu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ulicy Króla Jana Kazimierza 1 odbyło się zebranie założycielskie naszego Stowarzyszenia.

     Obrady otworzył Wojciech Załuska, który przywitał zebranych i zapoznał wszystkich z celem spotkania. Następnie wyżej wymieniony zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Czesława Faderewskiego, natomiast na sekretarza Małgorzatę Tarnowską. W wyniku głosowania jawnego na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie Czesława Faderewskiego. Sekretarzem wybrano, również jednogłośnie, Małgorzatę Tarnowską.

W wyniku głosowania tajnego powołano Zarząd Stowarzyszenia, w którego skład weszły następujące osoby:

  1. Maciej Białobrzewski – Prezes
  2. Wojciech Załuska – Wiceprezes
  3. Małgorzata Tarnowska – Skarbnik

Następnie  przeprowadzono kolejne tajne głosowanie  w celu powołania Komisji Rewizyjnej, w którego skład weszły następujące osoby:

  1. Czesław Faderewski – Przewodniczący
  2. Tadeusz Lis – Wiceprzewodniczący
  3. Paweł Jaworowski – Członek

Nad poprawnością głosowań i obliczenia wyników czuwała Komisja Skrutacyjna reprezentowana przez:

  1. Monikę Jaworowską
  2. Wojciecha Merksa
  3. Grzegorza Gołębiewskiego

Tak właśnie rozpoczęło funkcjonowanie nasze Stowarzyszenie.

Statut : statut stowarzyszenia

Deklaracja : Deklaracja-czlonka-sKiRZK