„Wiosna z Bemem” 2018

Regulamin dyplomu 

 

W celu uzyskania dyplomu z okazji WIOSNA z BEMEM należy w okresie od 13.04.2018r. do 26.05.2018r. uzyskać łącznie 26 punktów za łączności ze stacją klubową oraz członkami klubu, w tym przeprowadzić 1 obowiązkową łączności ze stacją okolicznościową SN0BEM dowolną emisją oraz min. 3 obowiązkowe łączności z aktualnymi członkami klubu pod ich indywidualnymi znakami.
 
Nasłuchowcy mogą uzyskać dyplom na zasadach przewidzianych dla operatorów licencjonowanych.
 
Łączności ze stacją SN0BEM można powtórzyć inną emisją lub na innym paśmie KF/UKF, każda taka łączność będzie liczona tylko jako 1 raz dla danego pasma lub emisji bez możliwości powielenia w kolejnym dniu ( np. 5 x QSO ssb w paśmie 80m = 1 raz ). Łączności w emisjach cyfrowych zaliczane będą na zasadzie rtty, psk, jt, ft i inne – zmiana prędkości transferu nie jest uważana za zmianę rodzaju emisji. Wszystkie rodzaje emisji cyfrowych traktowane są jako 1 rodzaj ( np. 1 x QSO rtty + 1 x QSO psk + 1 x QSO ft  = 1 raz ).
 
Łączności z członkami klubu liczą się tylko 1 raz z każdym członkiem klubu.
 
Punktacja :
  • Stacja okolicznościowa SN0BEM              – 20 pkt za każde QSO
  • Członek klubu SP5KVW                             – 2 pkt za 1 operatora
  • Były członek klubu SP5KVW                      – 1 pkt za 1 operatora
 
W celu otrzymania dyplomu należy przesłać aplikację w formie elektronicznej na adres dyplom@sp5kvw.com do 30 czerwca 2018r. Dyplom wydawany jest w wersji elektronicznej PDF.
 
Znaki wywoławcze aktualnych członków klubu przydzielających po 2 pkt do dyplomu (możliwe rozszerzenie listy – szczegółowy wykaz http://sp5kvw.com/czlonkowie/ ):

 

1.      SP5IGW               Tadeusz
2.      SP5MXZ               Wojciech
3.      SP5NZH               Krzysztof
4.      SP5OXY               Marek
5.      SP5RMT              Tadeusz
6.      SP5MXT               Tadeusz
7.      SP5VJE               Paweł
8.      SP5XAQ              Paweł
9.      SP5XET               Małgorzata
10.  SP5XHJ               Czesław
11.  SQ5IRH               Daniel
12.  SP5NAF               Grzegorz
13.  SQ5SSY               Tomasz  
14.  SO5MAX              Maciej
15.  SO5MAT            Tomasz
16.  SO5MAB            Bartosz
17.  SQ5FLD             Henryk
18.  SQ5IRI              Grzegorz
19.  SP5APM            Grzegorz

 
LISTA BĘDZIE AKTUALIZAOWA WG STANU PRZYNALEŻNOŚCI
Łączności z poszczególnymi znakami w trakcie zawodów również brane są pod uwagę WykrzyknikWykrzyknikWykrzyknik

Planowane ostateczne rozliczenie akcji dyplomowej w lipcu 2018 r. Okolicznościowe karty QSL będą rozsyłane po podsumowaniu akcji do wszystkich członków PZK obsługiwanych przez CB QSL oraz do osób niezrzeszonych, które prześlą swoje karty directem.
 
Skrót postępowania dotyczącego dyplomu
1.     Spełnić warunki dyplomu w okresie od 13.04.2018r. do 26.05.2018 r.
2.     Wysłać aplikację w formie elektronicznej ( dowolnej – PDF, doc, Adif, Cabrillo ) Ostateczny termin składania aplikacji do 30.06.2018 r.
3.     Czekać na ogłoszenie końcowej weryfikacji i przesyłki z dyplomem