Podziękowanie składka 2021

Pragnę podziękować wszystkim członkom naszego stowarzyszenia za uregulowanie składek w terminie do końca lutego.

Dużo zdrowia życzę i zapraszam do kontaktu na pasmach KF, UHF i VHF.

So5MAX – Prezes Stowarzyszenia

INFORMACJA SKARBNIKA STOWARZYSZENIA 2021

INFORMACJA SKARBNIKA STOWARZYSZENIA

Przypominam koleżankom i kolegom o wpłacie składki członkowskiej

w wysokości 50,0 PLN za 2021 rok, którą należy uiścić do końca lutego

(termin został wydłużony ze względu na panującą sytuację związaną z COVID -19)

na konto stowarzyszenia

Rachunek  bankowy BGŻ – 10 2030 0045 1110 0000 0399 5840

Konkurs wiedzy o Kurpiach został rozstrzygnięty

Drodzy uczestnicy!

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs towarzyszący akcji okolicznościowej SN0KURP promującej region kurpiowski. Do konkursu zgłosiło się 6 stacji z czego 5 zakwalifikowało się.

 

Punkty uzyskanie przez stacje biorące udział w konkursie:

SP4GED – 153 pkt.

SQ3WRL – 143 pkt.

SQ8MXC – 136 pkt.

SP4CPQ – 52 pkt.

SO8DAN – 50 pkt.

 

Gratulujemy !!!

SN0KURP

SNØKURP

Akcja okolicznościowa – SN0KURP

promująca region kurpiowski

 REGULAMIN 

 PYTANIA  

 

Do końca akcji okolicznościowej pozostało:

 

Koronavirus COVID-19

Koronavirus COVID-19

Dlaczego warto zostać w domu niech zobrazuje poniższe zestawienie osób zarażonych i zgonów.

Analiza na dzień 04.05.2020r, dane zaczerpnięte ze strony https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries Polska na tle 17 państw  – punkt wspólny założony jako 200 osób w danym kraju w skali logarytmicznej. Krzywe zarażeń i zgonów.

Polska na tle 17 państw w skali 1mln  – punkt wspólny założony jako 3 osoby na 1 mln mieszkańców w skali logarytmicznej. Krzywe zarażeń i zgonów.

 

Krzywe zgonów 18 krajów w skali do 1 mln – początek założony jako 1 osoba na 1 mln mieszkańców w skali logarytmicznej.

Pozdrawiam 

So5MAX