Kolejne spotkanie

Zapraszamy na kolejne spotkanie do naszego klubu w środę 07.02.2024 roku.

Spotkanie planujemy rozpocząć od godziny 17:00.

ZAPRASZAMY

info: SO5MAX

Ponowne otwarcie

W związku z ustaleniami, które zapadły podczas spotkania świątecznego w grudniu 2023, zapraszamy na spotkanie do naszego klubu w środę 17.01.2024 roku. Spotkanie planujemy rozpocząć od godziny 17:00.

Zakładamy, że spotkania będziemy ponawiać co środę w środku każdego miesiąca od godziny 17:00.

 

ZAPRASZAMY

info: SO5MAX

Informacja zarządu i skarbnika stowarzyszenia

W związku z rozpoczęciem roku działalności naszego stowarzyszenia

pragniemy przypomnieć koleżankom i kolegom o wpłacie składki członkowskiej 

w wysokości 50,0 PLN za 2024 rok, którą należy uiścić do końca lutego

na konto stowarzyszenia

Rachunek  bankowy BGŻ – 10 2030 0045 1110 0000 0399 5840

w imieniu zarządu SO5MAX – Maciek

Święta

Wszystkim członkom, sympatykom i ich rodzinom Zarząd Klubu i Stowarzyszenia składają życzenia zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.