STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW I RADIOAMATORÓW ZIEMI KURPIOWSKIEJ

STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW I RADIOAMATORÓW ZIEMI KURPIOWSKIEJ

ul. Króla Jana Kazimierza 1,  07-410 Ostrołęka

   NIP  758-235-62-81          Regon 360338964          KRS: 0000534606 

Rachunek  bankowy BGŻ- 10 2030 0045 1110 0000 0399 5840  

Deklaracja członkowska stowarzyszenia – do pobrania

 

 

Radioklub „BAZA” SP5KVW

regulamin klubu

Deklaracja członkowska radioklubu   do pobrania

Dzień klubowy  – piątek od godz. 17-tej.  – zapraszamy. 
Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród klubowiczów dniem klubowym ustalono –  piątek od 01.01.2017r

 

 

SO100PIP

 SO1ØØPIP

Run

Do końca akcji pozostało:
 

Akcja dyplomowa 100-lecia PIP

Akcja dyplomowa z okazji jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy

 

     Krótkofalarska akcja „100 lat Państwowej Inspekcji Pracy” nawiązuje do podpisania 3 stycznia 1919 roku przez Marszałka Józefa Piłsudskiego dekretu tymczasowego o urządzeniu i działalności inspekcji pracy. Jej pomysłodawcami i inspiratorami są dwaj pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, a jednocześnie członkowie Polskiego Związku Krótkofalowców i licencjonowani nadawcy: Jurek SP7FHU i Paweł SQ7NSX. Przedsięwzięcie prowadzone w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy ma przyczynić się do popularyzacji wiedzy o inspekcji pracy, jej historii i dniu dzisiejszym.

Organizatorami akcji dyplomowej są Państwowa Inspekcja Pracy oraz Polski Związek Krótkofalowców, natomiast koordynatorem Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Akcja będzie się odbywać w dniach od 3 listopada do 10 grudnia 2019 r. Celem uczestnictwa jest zdobycie dyplomu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy – po przeprowadzeniu łączności (nasłuchów), potwierdzonych „jubileuszowymi” kartami, na amatorskich pasmach krótkofalowych, wszystkimi rodzajami emisji, z każdą ze stacji okolicznościowych. W czasie trwania akcji będzie działało 5 takich stacji, zawierających w nazwie symbol „100PIP”, tj. 3Z100PIP, SN100PIP, SO100PIP, HF100PIP, SP100PIP. W akcji mogą wziąć udział zarówno radioamatorzy z kraju, jak i krótkofalowcy zagraniczni. Spełnienie wymagań regulaminowych będzie podstawą wydania dyplomu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Historia PIP Dekret PIP Regulamin akcji dyplomowej

 

Cotygodniowe Klubowe Spotkania Eterowe

Cotygodniowe Klubowe Spotkania Eterowe

Ostatnio w klubie pojawił się pomysł wznowienia naszych cyklicznych spotkań w eterze. Jak zapewne niektórzy pamiętają, kilka lat temu takie spotkania funkcjonowały co owocowało zwiększeniem aktywności stacji członków klubu na UKF. Tym razem planujemy spotykać się w każdy wtorek od godz. 20:30 na częstotliwościach:

                    simpleks: 145.500 FM

                    przemienniki: SR5OS FM oraz SR5UOS DMR (TG-26059)

 

Zapraszamy do łączności!