Nasze licencje

SP5KVW – ważne do: 2026-10-02, Numer: 62/K/B/2016, Op. SP5MXZ

SO5O – ważne do: 2023-06-10, Numer: DC.WML.5101.2613.2022.2, moc 1500 W

 

SR5O – ważne do: 2027-05-27, Numer: DC.WML.5101.2312.2022.2, Op. SP5NAF

SR5OS – ważne do: 2024-12-17, Numer: DC.WML.5101.3512.2019.2, Op. SP5NZH

SR5VW – ważne do: 2024-07-02, Numer: DC.WML.5101.2291.2019.2, Op. SP5RMT

SR5NOS – ważne do: 2027-05-27, Numer: 5/B/B/2016, Op. SP5NAF

SR5NWR – ważne do: 2024-07-02, Numer: DC.WML.5101.2290.2019.2, Op. SP5XAQ

SR5UOS – ważne do: 2024-03-14, Numer: C.WML.5101.949.2019.2, Op. SP5NAF

 

HF40KVW – ważne: 2018-03-01 – 2018-09-30, Nr: DZC.WML.5101.509.2018.2, moc 1500 W

SN0BEM – ważne: 2018-04-13 – 2018-05-26, Nr: DZC.WML.5101.508.2018.2, moc 1500 W

SO100PIP– ważne: 2019-11-03 – 2019-12-10, Nr: DZC.WML.5101.3010.2019.3, moc 1500 W

SN0KURP – ważne: 2020-04-05 – 2020-05-31, Nr: DZC.WML.5101.413.2020.2, moc 1500 W

HF45MKK – ważne: 2020-10-01 – 2020-11-30, Nr: DZC.WML.5101.414.2020.2, moc 1500 W

HF5PUZ – ważne: 2021-05-26 – 2021-09-11, Nr: DZC.WML.5101.1332.2021.2, moc 1500 W

Info SO5MAX wg https://amator.uke.gov.pl

stan na dzień 30.10.2022 r.