SR5OS

SR5OS

Przemiennik FM 

Lokalizacja: Ostrołęka

Częstotliwość wejścia / wyjścia: 431.450MHz / 439.050MHz FM-N (wąski FM)

Aktywowanie:  CTCSS  67 Hz

Urządzenie: Motorola MTR-2000

Antena: Diamond X-510

Wysokość zainstalowania anteny: 42 m n.p.t. / 138 m n.p.m.

Przemiennik podłączony jest do sieci FM Poland oraz Echolink (node:725031)

Operator odpowiedzialny: SP5NZH