SR5OS

SR5OS

Lokalizacja: Ostrołęka

Częstotliwość nadawcza / odbiorcza: 431.450MHz / 439.050MHz FM-N (wąski FM)

Aktywowanie:  CTCSS  67Hz

Echolink node id: 725031

Urządzenie: Motorola MTR-2000

Antena: Diamond X-300

Wysokość zainstalowania anteny: 42 m n.p.t. / 138 m n.p.m.

Operator odpowiedzialny: SP5NZH