Akcja dyplomowa – SN640OKA

Skrót postępowania dotyczącego dyplomu. 

1. Spełnić warunki dyplomu w okresie od 1.11.2013r. do 31.12.2013 r. 

2. Poczekać na ogłoszenie listy pozytywnie zweryfikowanych znaków spełniających warunki dyplomu (na podstawie weryfikacji logów stacji okolicznościowej oraz logów nadesłanych przez członków klubu). Lista zostanie ogłoszona do 7.01.2014 r. 

3. Wysłać aplikację w formie elektronicznej ( dowolnej – PDF, doc, Adif, Cabrillo ) z określeniem zakresu udziału ( akcja dyplomowa czy akcja z uwzględnieniem nagrody „DUKAT” i sposobu otrzymania dyplomu ( forma elektroniczna czy PDF). Ostateczny termin składania aplikacji do 14.01.2014 r. 

4. Czekać na ogłoszenie końcowej weryfikacji i przesyłki z dyplomem i ew. nagrodą

SN640OKA 

Stacja okolicznościowa pracująca z okazji 640 lat miasta Ostrołęki.

SN640OKA_dukat

Haec Avis Protege (Chroń nas ptaku) – motto z herbu Ostrołęki

Stacja aktywna w okresie od 1.11.2013 r do 31.12.2013 r  

 

Regulamin dyplomu ”640-lecie Ostrołęki”

640-lecie nadania praw miejskich Ostrołęce.

    Możesz przesłać życzenia, podziękowania itp.        Urząd Miasta Ostrołęki. Skrót postępowania dotyczącego dyplomu 1. Spełnić warunki dyplomu w okresie od 1.11.2013r. do 31.12.2013 r. 2. Poczekać na ogłoszenie listy pozytywnie zweryfikowanych znaków spełniających warunki dyplomu (na podstawie weryfikacji logów stacji okolicznościowej oraz logów nadesłanych przez członków klubu). Lista zostanie ogłoszona do 7.01.2014 r. 3. Wysłać aplikację w formie elektronicznej ( dowolnej – PDF, doc, Adif, Cabrillo ) z określeniem zakresu udziału ( akcja dyplomowa czy akcja z uwzględnieniem nagrody „DUKAT” i sposobu otrzymania dyplomu ( forma elektroniczna czy PDF). Ostateczny termin składania aplikacji do 14.01.2014 r. 4. Czekać na ogłoszenie końcowej weryfikacji i przesyłki z dyplomem i ew. nagrodą Zapraszamy do zabawy.

 

sn640oka_front

Ogłoszenie wyników akcji SN640OKA

dyplom

Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszeń komisja dyplomowa zakwalifikowała 55 stacji spośród 58 otrzymanych aplikacji na 126 znaków uprawnionych do wystąpienia  o dyplom i klasyfikację w części DUKAT.

Wśród 55 stacji jest 5 stacji nasłuchowych oraz 50 stacji licencjonowanych nadawców. W tym 2 nasłuchowców z DL oraz 3 nasłuchowców z SP , 8 operatorów spoza SP i 42 operatorów z naszego kraju. Do udziału w części „DUKAT” przystąpiło 9 operatorów, wszystkie stacje spełniły wymogi regulaminu .

DL1HRN, DL1MDU, ES2TT, LY4E, LY5O, OK2QX, S51AP US7WW, SP1PMY, SP2BZK, SP2GK, SP3EIE, SP3KWM SP4MSQ, SP5BWO, SP5CGN, SP5DL, SP5GLK, SP8GOY SP9MRP, SP9OJM, SP9XCJ, SQ1PRB, SQ1SNU, SQ1TAP SQ2AHL, SQ3BYQ, SQ3KKR, SQ3KNQ, SQ3LVC, SQ3ODX SQ4IOP, SQ5ALR, SQ5BB, SQ5PGK, SQ5SUK, SQ7KOY SQ7RJH, SP9-28038, SP1-007ZSG SP5IGW, SP5OXY, SP5RMT, SP5XHJ, SP5XSD, SQ5IRH DE0WRL, DE1KDC, SP7-003024 SP1FQN, SP4JLT, SP7MFU,   SQ5MRH, SQ8JLS, SQ9NOS Kolor żółty – zgłoszenie – dyplom + „dukat” Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy do kolejnych akcji

Informacja autoryzowana przez prezesa klubu SP5MXZ – W.Z.

Przesłana przez sekretarza klubu SP5XET – M.T.

Podsumowanie akcji SN640OKA Po przeprowadzeniu weryfikacji nadesłanych aplikacji komisja dyplomowa w składzie odpowiedzialnym za regulamin http://www.sp5kvw.com/doc/regulamin_dyplom_640_lat.pdf postanowiła przedłużyć termin składania aplikacji do dnia 18.01.2014r . Oczywiście stacje składające aplikacje w części „DUKAT” po terminie 14.01.2014r będą klasyfikowane oddzielnie pod warunkiem pozostania wolnych monet o nominale „640 DUKATÓW OSTROŁĘCKICH”. W przypadku braku dostępu do internetu operator wykazany w grupie uprawnionych stacji może  przesłać swoje zgłoszenie na adres Klubu SP5KVW. Dane kontaktowe:  Radioklub „BAZA” SP5KVW, skr. poczt. 56, 07-410 Ostrołęka, szczegóły na stronie http://sp5kvw.com/

W trakcie akcji trwającej od 03.11.2013 do 31.12.2013r przeprowadzono 4875 QSO, z 3618 operatorami o niepowtarzających się znakach.

W akcji czynny udział brało 14 członków klubu SP5KVW, przeprowadzając łącznie 3468 QSO pod swoimi znakami indywidualnymi. Podsumowanie akcji dyplomowej i części DUKAT zostanie zamieszczone na stronie klubowej do 20.01.2014r.

Po weryfikacji logu klubowego z logami operatorów indywidualnych wyłoniono stacje spełniające wymogi regulaminu akcji dyplomowej SN640OKA. Oto wykaz stacji uprawnionych do otrzymania dyplomu z okazji 640-lecia miasta Ostrołęki http://sp5kvw.com/wp-content/uploads/2013/08/Wykaz.pdf .

Informacja autoryzowana przez prezesa klubu SP5MXZ – W.Z.

Przesłana przez sekretarza klubu SP5XET – M.T.


Regulamin – otwórz

Wykaz uprawnionych do dyplomu

PODSUMOWANIE AKCJI Z OKAZJI 640-LECIA OSTROŁĘKI.

Kart spodziewamy się z drukarni w połowie stycznia.

sn640oka_front sn640oka_back

W trakcie akcji trwającej od 03.11.2013 do 31.12.2013r przeprowadzono 4875 QSO, z 3618 operatorami o niepowtarzających się znakach. Przeprowadziliśmy łączności z 77 podmiotami DXCC + SP, przy 3618 QSO ze stacjami zagranicznymi. 794 stacje polskie nawiązały z nami 1257 łączności. W trakcie akcji emisją CW wykonano 2889 QSO z 2250 operatorami, emisją SSB wykonano 1486 QSO z 1059 operatorami, emisjami cyfrowymi wykonano 283 QSO z 270 operatorami, emisją RTTY wykonano 12 QSO z 11 operatorami. W akcji czynny udział brało 14 członków klubu SP5KVW, przeprowadzając łącznie 3468 QSO pod swoimi znakami indywidualnymi. Po weryfikacji logu klubowego z logami operatorów indywidualnych wyłoniono stacje spełniające wymogi regulaminu akcji dyplomowej SN640OKA w ilości 123. Oto wykaz stacji uprawnionych do otrzymania dyplomu z okazji 640-lecia miasta Ostrołęki: Wykaz stacji uprawnionych do dyplomu