SR5O

SR5O (uruchomiony 15.06.2021 r.)

Lokalizacja: Ostrołęka

Częstotliwość odbiorcza / nadawcza: 145.075MHz / 145.675MHz Wide FM

Aktywowanie:  CTCSS  123 Hz

Urządzenie: 2 x Motorola

Antena: X-510

Wysokość zainstalowania anteny: 42 m n.p.t. / 138 m n.p.m.

Operator odpowiedzialny: SP5VJE