SR5O

SR5O

Przemiennik FM / C4FM

Lokalizacja: Ostrołęka

Częstotliwość wejścia / wyjścia: 145.075MHz / 145.675MHz FM

Aktywowanie FM:  CTCSS  127.3 Hz

Urządzenie: 2 x Motorola GM 340

Antena: X-510

Wysokość zainstalowania anteny: 42 m n.p.t. / 138 m n.p.m.

Przemiennik podłączony jest do sieci YSF i statycznie zlinkowany z reflektorem PL-Kurpie

Operator odpowiedzialny: SP5NAF