SR5O

SR5O (w budowie)

Lokalizacja: Ostrołęka

Częstotliwość odbiorcza / nadawcza: 145.075MHz / 145.675MHz FM

Uruchamianie:  CTCSS  123Hz

Urządzenie: 2x Motorola

Antena: X-510

Wysokość zainstalowania anteny: 42 m n.p.t. / 138 m n.p.m.

Operator odpowiedzialny: SP5VJE