SR5VW

SR5VW

Lokalizacja: Różan

Częstotliwość odbiorcza / nadawcza: 431.225MHz / 438.825MHz FM (narrow)

Aktywowanie: CTCSS  67Hz

Urządzenie: 2x Motorola

Antena: Diamond X-300

Wysokość zainstalowania anteny: 65 m n.p.t. / 185 m n.p.m.

Operator odpowiedzialny: SP5RMT