SR5NWR

SR5NWR

Lokalizacja: Różan

Częstotliwość odbiorcza/nadawcza: 144.800 MHz FM

Urządzenie: TNC-X + X-DIGI

Antena: Diamond X-300

Wysokość zainstalowania anteny: 65 m n.p.t. / 185 m n.p.m.

Operator odpowiedzialny: SP5XAQ