Historia krótkofalarstwa

Historia krótkofalarstwa Ostrołęki i okolic.

 

DZISIEJSZE POWIATY [MM] [OG] [OR] [OM] [PF] [UT] [YS]

Jako mieszkańcy okolic Ostrołęki podjęliśmy próbę opracowania zarysu historii krótkofalarstwa w Ostrołęce i okolicach.  Zamiarem było między innymi opracować listę stacji, które były kiedykolwiek aktywne z tego terenu. Były do tego przydatne stare callbooki, logi stacyjne, karty QSL i zdjęcia. Na pewno u wielu kolegów i koleżanek zalegają takie archiwalne materiały. Jeśli ktoś miałby możliwość przekazać tego typu informacje (kopia, oryginał, zeskanowany materiał itp) prosimy o e-mail: sp5xsd(at)wp.pl
KALENDARIUM (w opracowaniu) przed 1938 – Nie znaleźliśmy potwierdzenia jakoby w okresie międzywojennym był w Ostrołęce jakiś krótkofalowiec. W CALLBOOK 1938 roku widnieją następujące stacje z tej części kraju:
SP1BO Mieczysław Wysokie Maz., SP1CU Ładysław Małkinia, SP1IX (SWL: SPL-009, późniejszy SP5IY) Franciszek Trzcianka, gm. Brańszczyk, pow. Ostrów Maz., SP2FU Stanisław Łomża.
[MOŻE JEDNAK KTOŚ BYŁ?]
1968 – Założony został pierwszy w Ostrołęce klub krótkofalowców LOK przy PKS, który otrzymał znak  SP5KIR  (25.02.1970).
1972 – Powstał przy Technikum Mechanicznym w  Ostrołęce – Wojciechowicach klub  SP5PEN. Zobacz [ ZARYS HISTORII KLUBU SP5PEN ]
1978 – Utworzono w Ostrołęce kolejny klub SP5KVW
1986 – Rozpoczyna działalność klub SP5ZIM w Przasnyszu (licencję otrzymał ostatniego dnia 1985 roku)
2002 – Przeniesienie klubu SP5KVW do bazy kontestowej w Różanie
2003 – Praca stacji okolicznościowej HF25KVW z okazji 25-lecia klubu SP5KVW
2004 – Klub SP5KVW uzyskuje znak kontestowy SO5O
2005 – Udział stacji SP5KVW w akcji „Victory Day” pod znakiem okolicznościowym SP60VD
(kalendarium w przygotowaniu, prosimy o informacje o kluczowych datach z historii innych klubów)