Tag: so100pip

SO100PIP

 SO1ØØPIP

Akcja dyplomowa dobiegła końca

 

Akcja dyplomowa 100-lecia PIP

Akcja dyplomowa z okazji jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy

 

     Krótkofalarska akcja „100 lat Państwowej Inspekcji Pracy” nawiązuje do podpisania 3 stycznia 1919 roku przez Marszałka Józefa Piłsudskiego dekretu tymczasowego o urządzeniu i działalności inspekcji pracy. Jej pomysłodawcami i inspiratorami są dwaj pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, a jednocześnie członkowie Polskiego Związku Krótkofalowców i licencjonowani nadawcy: Jurek SP7FHU i Paweł SQ7NSX. Przedsięwzięcie prowadzone w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy ma przyczynić się do popularyzacji wiedzy o inspekcji pracy, jej historii i dniu dzisiejszym.

Organizatorami akcji dyplomowej są Państwowa Inspekcja Pracy oraz Polski Związek Krótkofalowców, natomiast koordynatorem Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Akcja będzie się odbywać w dniach od 3 listopada do 10 grudnia 2019 r. Celem uczestnictwa jest zdobycie dyplomu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy – po przeprowadzeniu łączności (nasłuchów), potwierdzonych „jubileuszowymi” kartami, na amatorskich pasmach krótkofalowych, wszystkimi rodzajami emisji, z każdą ze stacji okolicznościowych. W czasie trwania akcji będzie działało 5 takich stacji, zawierających w nazwie symbol „100PIP”, tj. 3Z100PIP, SN100PIP, SO100PIP, HF100PIP, SP100PIP. W akcji mogą wziąć udział zarówno radioamatorzy z kraju, jak i krótkofalowcy zagraniczni. Spełnienie wymagań regulaminowych będzie podstawą wydania dyplomu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Historia PIP Dekret PIP Regulamin akcji dyplomowej