SO5MAX

 

SO5MAX

1379351293578

 

op.: MACIEK   QTH: GRABOWO , POLAND

LOC: KO03SB   SPPA: R-OR   PGA: OR09


 

Na pasmach pod własnym znakiem od 20-06-2013 r.

Członek: klubu SP5KVW, SP5MASR, EPC # 23466wirtualnego oddziału PZK OT-73,

Członek: STOWARZYSZENIA  KRÓTKOFALOWCÓW  I  RADIOAMATORÓW  ZIEMI  KURPIOWSKIEJ

 Możliwy do odnalezienia w logach pod znakami:

SO5MAX,  SO5MAX/4,  SO5MAX/5,  SN5ZIMA,  SO37SONDA,  HF5TYTUS, SN0D, SO40SONDA,

     Czynnie uczestniczę w wielu zawodach z różnym skutkiem,  dla mnie liczy się przede wszystkim możliwość spotkania znajomych operatorów na paśmie.

  W akcji dyplomowej SPPA na dzień dzisiejszy ( 01-10-2017 r. ) w logu wpisane 371 oznaczenia powiatów z 380 możliwych do spotkania, potwierdzone 342 . Potwierdzenia przez otrzymane karty papierowe drogą via biuro oraz direct , e-qsl oraz wpisy w LotW.

W akcji dyplomowej POLSKIE MIASTA z 220 miast w logu wpisane 207 podmiotów, potwierdzone 173.

W akcji dyplomowej POLSKA BEZ GRANIC z 28 podmiotów w logu wpisane 27 podmioty, potwierdzone 27.

W akcji dyplomowej ZIEMIA ŁÓDZKA z 24 powiatów w logu wpisane 23, potwierdzone 23 (w tym; 16 przez LotW, 17 przez e-Qsl oraz  dodatkowo 17 kartą papierową ) – brak powiatu Rawa Maz. – RX

W akcji dyplomowej DXCC z 339 podmiotów w logu wpisane 132 podmiotów, potwierdzone 109 ( w tym; 99 przez LotW, 87 przez e-Qsl oraz  dodatkowo 67 kartą papierową ).

W akcji dyplomowej  S 6 S  z 6 kontynentów w logu wpisane 6, potwierdzone 6 ( kompletne na 15m ).

W akcji dyplomowej  WAZ z 40 stref w logu wpisane 30 stref, potwierdzone 26.

W akcji dyplomowej  EU SP z 27 krajów w logu wpisane 26 państw, potwierdzone 26.

W akcji dyplomowej  AC 15 Z z 25 krajów w logu wpisane 23 państwa, potwierdzone 23.

 

Łącznie w logach 33 200 QSO 


ZAPRASZAM  DO  ŁĄCZNOŚCI

KRU_0765