Informacja skarbnika stowarzyszenia

Przypominam koleżankom i kolegom o wpłacie składki członkowskiej

w wysokości 50,0 PLN za 2022 rok, którą należy uiścić do końca lutego

na konto stowarzyszenia

Rachunek  bankowy BGŻ – 10 2030 0045 1110 0000 0399 5840

                                                                                                                 SP5XET – Małgorzata – skarbnik