Koronavirus COVID-19

Koronavirus COVID-19

Dlaczego warto zostać w domu niech zobrazuje poniższe zestawienie osób zarażonych i zgonów.

Analiza na dzień 04.05.2020r, dane zaczerpnięte ze strony https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries Polska na tle 17 państw  – punkt wspólny założony jako 200 osób w danym kraju w skali logarytmicznej. Krzywe zarażeń i zgonów.

Polska na tle 17 państw w skali 1mln  – punkt wspólny założony jako 3 osoby na 1 mln mieszkańców w skali logarytmicznej. Krzywe zarażeń i zgonów.

 

Krzywe zgonów 18 krajów w skali do 1 mln – początek założony jako 1 osoba na 1 mln mieszkańców w skali logarytmicznej.

Pozdrawiam 

So5MAX