INFORMACJA SKARBNIKA STOWARZYSZENIA 2021

INFORMACJA SKARBNIKA STOWARZYSZENIA

Przypominam koleżankom i kolegom o wpłacie składki członkowskiej

w wysokości 50,0 PLN za 2021 rok, którą należy uiścić do końca lutego

(termin został wydłużony ze względu na panującą sytuację związaną z COVID -19)

na konto stowarzyszenia

Rachunek  bankowy BGŻ – 10 2030 0045 1110 0000 0399 5840