INFORMACJA SKARBNIKA STOWARZYSZENIA 2020

INFORMACJA SKARBNIKA STOWARZYSZENIA

Przypominam koleżankom i kolegom o wpłacie składki członkowskiej

w wysokości 50,0 PLN za 2020 rok, którą należy uiścić do końca stycznia

na konto stowarzyszenia

Rachunek  bankowy BGŻ – 10 2030 0045 1110 0000 0399 5840