Członkowie Stowarzyszenia

 STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW I RADIOAMATORÓW ZIEMI KURPIOWSKIEJ

Lp. Znak / nazwisko Imię op. Uwagi 2017 2018 2019 2020
1.      M. Wojciech honorowy + + + / ZW  Z W + + + / ZW  ZW
2.       J. Monika   Z W Z W Z W Z W
3.      SP5IGW Tadeusz   + + +  + + +  + + + + + +
4.      SP5MXZ Wojciech   + + +  + + +  + + +  
5.      SP5NZH Krzysztof   + + +  + + +  + + +  
6.      SP5OXY Marek   + + +  + + +   + + +  
7.      SP5RMT Tadeusz   + + +  + + +  + + +  
8.      SP5MXT Tadeusz   + + +  + + +  + + +  
9.      SP5VJE Paweł   + + +  + + +  + + +   
10.    SP5XAQ Paweł   + + +  + + +  + + + + + +
11.    SP5XET Małgorzata   + + +   + + +   + + + + + +
12.    SP5XHJ Czesław   + + +  + + +   + + +  
13.    SQ5IRH Daniel   + + +  + + +  + + +  + + +
14.    SP5NAF Grzegorz   + + +  + + +  + + +  
15.    SQ5SSY Tomasz   + + +  + + +  + + +   
16.    SO5MAX Maciej   + + +  + + +  + + + + + +
17.    SO5MAT Tomasz   Z W  + + +  + + + + + +
18.   SO5MAB Bartosz   Z W  + + +  + + + + + +
19.    SQ5FLD Henryk   + + +  + + +  + + +  + + +
20.    SQ5IRI Grzegorz   + + +  + + +  + + +   
21.    SP5-37-300 Marlena  + wpisowe 2017 + + +  + + +  + + + + + +
22.    SP5APM Grzegorz + wpisowe 2018 + + +  + + +  + + + + + +
23.    SP5TDK Tadeusz + wpisowe 2018  ——  ——  + + + + + +
24.                 
25.                 
26.                 
27.                 
28.                 
29.                 
30.                 

 

Stan aktualny 23.01.2020 r.