Ćwiczenia SP EmCom 2020

Ćwiczenia SP EmCom

” Szanowni, 9 rano, sobota 14.03. 

145.500 rozpoczynamy ćwiczenia.

Chcemy przećwiczyć możliwość zestawienia połączenia fonicznego pomiędzy województwami.

Założenie:

Emcom Śląskie przekazuje odebrany od MASR komunikat do Małopolski, Małopolska do Podkarpacia, następnie Podkarpacie do Lubelskiego, potem Lubelskie do Mazowsza (kier. Radom->a Radom do -> SP5MASR), następnie Mazowsze do Podlasia*, potem Podlasie do Pomorskiego.

Mazowsze ma z Podlasia otrzymać potwierdzenie,że Pomorze odebrało komunikat. Zarówno DASR jak i Pomorze proszone są o odesłanie odebranej treści komunikatu via Winlink węzeł SR5WLK na adres: sp5masr@winlink.org:

Preferowana droga to 145.500 jednak jeśli nie będzie to możliwe, to poniżej znajdują się sugerowane przez SP EMCOM przemienniki. Prosimy być przygotowanym do pracy na przemiennikach (szczególnie ustawienie odpowiednich tonów!)

* Brak silnych przemienników może utrudnić przekaz na Podlasie. Jeśli nie uda się to bezpośrednio to jako backup będzie SR5WA 439.350 / 127.3.

EmCom Mazowsze zaczyna i kończy ćwiczenia po otrzymaniu potwierdzenia z sieci Podlasie i Śląsk o przekazaniu i potwierdzeniu komunikatów przez Pomorze i DASR. Koordynatorzy Sieci są zobowiązani o zapewnienie ciągłości łączności na terenie województwa lub terenie działania i pracy na przemiennikach.

PRZYKŁADOWA TREŚĆ WYWOŁANIA: Wywołanie EmCom PODKARPACIE w Tescie MOSTU VHF BLOKADA.

Instrukcja do WL2K –  Pobierz Instrukcje

Program można pobrać tu: Pobierz program WinLink

Kierownictwo MASR PZK”