Archiwum aktualności SP5KVW 2002-2012

[2006-08-09] 

PRZEMIENNIK FM 2M SR5O W OSTROŁĘCE
Od 9 sierpnia 2006 r. testowo pracuje przemiennik FM w paśmie 2 m w Ostrołęce o znamienniku SR5O.
Konstruktor: Artur SP5QWK oraz wspomagający Piotr SP5MG, Adam SQ5AG i inni.

Dane lokalizacyjne i parametry techniczne urządzenia:

Lokalizacja
– QTH: Ostrołęka
– lokator: KO03TB
– anteny zainstalowano na wys. Ok 55 m od powierzchni ziemi, co daje wys. Ok 165 m nad poziomem morza.
Dane techniczne
– przemiennik zbudowano na bazie radiotelefonów Motorola
– zastosowano dwie anteny X-300
– polaryzacja anten pionowa
– moc nadajnika ok 2 W
– zastosowano kabel koncentryczny H-1000, dwa odcinki po ok. 75 m.
Zapraszamy wszystkie koleżanki i kolegów czynnych w paśmie 2 m do prób i zgłaszania uwag na temat pracy przemiennika.
Ewentualne uwagi przyjmują: SP5QWK, SP5MG, SQ5AG oraz SP5GJH.
Do usłyszenia na SR5O.
Vy 73! Jerzy SP5GJH
P.S. Budowa przemiennika oprócz ogromnego wkładu pracy konstruktora i wspomagających wymagała dokonania niezbędnych zakupów w postaci anten X-300, kabla koncentrycznego, zasilacza oraz innych niezbędnych drobnych elementów. Zakupy te zostały sfinansowane ze zbiórki środków pieniężnych członków SP5KVW, sympatyków oraz Piotra SP2JMR – Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców – dzięki któremu zakupiliśmy jedną antenę X-300.
Na dzień 14 sierpnia 2006 r, wydatki na budowę przemiennika przewyższają kwotę zebranych funduszy na ten cel.
Wszystkich chętnych, którzy zechcą wesprzeć nasz projekt prosimy o kontakt:
Jerzy SP5GJH tel. 0297669933, kom. 0502547041, e-mail: sp5gjh@orange.pl
*****
[2006-06-3/4] 

RADIOPIKNIK I RADIOGIEŁDA SP5KVW W RÓŻANIE

Ogólnopolska otwarta impreza dla krótkofalowców i sympatyków

TERMIN: 3 i 4 czerwca 2006 (sobota – niedziela)
MIEJSCE: Siedziba Radioklubu „BAZA” SP5KVW w Różanie, lok. KO02QV, ul. Zygmunta Starego 2A.
Współudział zapowiedziało liczne grono znanych krótkofalowców, koleżanek i kolegów. Spodziewamy się wielu wystawców na giełdzie sprzętowej.
PROPONOWANY PROGRAM IMPREZY:
Sobota – 3 czerwca
12.00 – Otwarcie pikniku i giełdy sprzętowej.
12.00-17.00 – Zgłaszanie swoich konstrukcji do konkursu „Transceiver QRP CW/SSB – 80 m” 
12.00-19.00 – Giełda sprzętowa.
16.00-19.00 – Sportowe strzelanie z broni pneumatycznej (zawody) – prowadzi Piotr Leśnik z Różana (sympatyk radioklubu).
17.00-18.00 – Projekcja filmu z Mistrzostw Świata Krótkofalowców – WRTC 2002 w Finlandii, jako wspomnienie przed tegorocznymi zawodami w Brazylii -lipiec 2006.
18.00-19.00 – „Polak w największych wyprawach DX’owych ostatnich lat”. Prezentuje Robert SP5XVY – uczestnik ekspedycji Kerguelen Is. FT5XO i Peter I Is. 3Y0X.
19.30 – Ognisko:
. wspólne zdjęcie uczestników pikniku;
. przywitanie przybyłych gości;
. krótkie wystąpienie prezesa WOT PZK w Warszawie;
. ogłoszenie wyników konkursu „Transceiver QRP CW/SSB – 80 m” -Włodek SP5DDJ
. spotkania towarzyskie, część rozrywkowa do rana;
Na ognisko zaprasza grupa SP5KVW. Tradycyjnie piwo z beczki oraz kiełbaski….
Niedziela – 4 czerwca
08.00-13.00 – Giełda sprzętowa c.d.
10.00-11.00 – Projekcja filmu z Mistrzostw Świata Krótkofalowców – WRTC 2002 w Finlandii, jako wspomnienie przed tegorocznymi zawodami w Brazylii -lipiec 2006. (powtórka)
Spotkania towarzyskie, grillowanie, c.d. ogniska.
Wiadomość z ostatniej chwili…
Leszek SP1BKS Potwierdził swój udział w Radiogiełdzie w Różanie. Będzie prezentował swoje konstrukcje anten drutowych KF, balunów itp. www.antenykf.com
Wizytę na czerwcowym radiopikniku zapowiada też Maciek WQ7X (w
Polsce SO8X, ex SP8EST, SP5EST).
Serdecznie zapraszamy koleżanki i kolegów krótkofalowców, sympatyków i ich rodziny.
Jak zwykle zapewniamy udane transakcje i dobrą zabawę. Możliwość wcześniejszego przyjazdu i rezerwacji miejsc noclegowych. Na miejscu można rozstawić namioty lub przyczepy kempingowe. Do dyspozycji pole antenowe KF i UKF, dostęp do zasilania 230V i internetu:
Vy 73! GRUPA SP5KVW
Zrób porządki w swoich zbiorach, a rzeczy zbędne przywieź na radio piknik w Różanie. Radioklub „BAZA” nadal bardzo chętnie przyjmuje nieodpłatnie w prezencie wszelki sprzęt radiowy, złom użytkowy, podzespoły i inne materiały oraz elementy, które zostaną wykorzystane do działalności statutowej klubu.
Z góry dziękujemy.
P.S. Terminy radiopikników: pierwszy weekend czerwca i pierwszy weekend września każdego roku. Impreza jesienna odbędzie się 2-3 września 2006 r.
***
[2006-02-23] 

WYNIK SO5O W  RUSSIAN DX CONTEST 2005
SO5O
(SP5MXB, SP5MXZ, SP5OAU, SP5XSD)
2nd PLACE * POLAND
MULTI OPERATORS
1195 QSOs, 2 685 760 points
*****
[2006-02-21] 

WYNIKI INTERCONTEST – KF 2004
(Czekamy na ponowne przeliczenie wyników …)
*****
[2006-02-01] 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE – PROJEKT MINITRANSCEIVERA CW/SSB 80M 
NOWA INICJATYWA „ŚWIATA RADIO”
REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZATORZY: Polski Związek Krótkofalowców, SP-QRP GROUP, RADIOKLUB „BAZA” SP5KVW W RÓŻANIE i „ŚWIAT RADIO”
W konkursie może wystartować każdy, a liczba zgłoszonych modeli jest nieograniczona.
Przedstawione do konkursu urządzenie nadawczo-odbiorcze powinno być oryginalnym projektem konstruktora. Dopuszcza się stosowanie fabrycznych aplikacji układów scalonych, tranzystorów itp. Wyłączone z konkursu są urządzenia już opisane w polskich czasopismach, książkach lub na stronach internetowych konstruktorów QRP (polskich i zagranicznych).
– Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć zaprojektowany i działający model minitransceivera na Radiopiknik w Różanie, który odbywa się w 2006 roku dniach 3-4 czerwca (w przypadku małej liczby zgłoszonych prac organizatorzy zastrzegają możliwość przesunięcia terminu na 2-3 września 2006).
– Model urządzenia musi być sprawny, zamknięty w obudowie i nadawać się do przeprowadzenia dwustronnej łączności w paśmie 80m emisją CW/SSB lub jedną z nich.
– Moc nadajnika: wg ogólnych kryteriów QRP z podziałem na CW/SSB, (do 5W dla CW i do 10W dla SSB).
– Napięcie zasilania minitransceivera: -12V (zasilacz stabilizowany lub akumulator).
– Impedancja anteny: 50 omów (gniazda UC1 lub BNC).
– Zalecana współpraca z kompletem multimedialnym dla emisji SSB (tani zestaw nagłowny, składający się ze słuchawek i zespolonego mikrofonu elektretowego), ale niekoniecznie.
– Każdy zgłoszony na konkurs model musi mieć załączony schemat ideowy oraz krótki opis działania i uruchomienia.
– Komisja konkursowa dokona oceny (w skali 1-5) zgłoszonych prac pod kątem sprawności technicznej (sprawdzenie parametrów), estetyki i powtarzalności wykonania. O kolejności miejsc zdecyduje suma zdobytych punktów.
– Członkiem komisji oceniającej nie może być uczestnik konkursu.
– Komisja z oceny zgłoszonych prac sporządzi protokół będący jedynym dokumentem przeprowadzonego konkursu; protokół zostanie przekazany redakcji „Świata Radio” i PZK; jego treść zostanie również opublikowana na stronie internetowej portalu SP-QRP.
– Skład komisji konkursowej zostanie ogłoszony przez organizatorów podczas otwarcia Radiopikniku; praca jej członków jest całkowicie społeczna i dobrowolna.
– Po konkursie modele pozostają własnością twórcy, chyba że konstruktor zdecyduje inaczej.
– Opisy wyróżnionych modeli wraz ze zdjęciami zostaną opublikowane na łamach „Świata Radio”, a konstruktorzy zostaną wyróżnieni „Certyfikatem Konstruktora”. Prace wyróżnione w konkursie zostaną nagrodzone upominkami ufundowanymi przez sponsorów.