Archiwum

Sonda – popularnonaukowy program telewizyjny nadawany przez Telewizję Polską w latach 1977–1989. Prowadzony był przez Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kurka, a współtworzony przez Marka Siudyma oraz przez kilka lat również przez Tomasza Pycia.  źródło –Wikipedia

Wszystkie stacje uczestniczące w akcji dyplomowej "SONDA" stanęły na wysokości zadania.  Słowa jednego z  korespondentów uczestniczących w akcji dyplomowej "SONDA"- powiedział coś takiego:  Dzięki inicjatywie kilku polskich stacji, kilka tysięcy osób dowiedziało się o wspaniałym programie "SONDA".

Akcja dyplomowa SONDA 2014 / otrzymane zgłoszenia

Kto uzyskał prawo do dyplomu „SONDA”

Współzawodnictwo w akcji dyplomowej „SONDA”

 


źródło: Radiowy Biuletyn Informacyjny

Zapewne większość starszych wiekiem kolegów i koleżanek pamięta emitowany w TVP od końca lat 70-tych do końcówki 80-tych program popularnonaukowy który rozbudzał wyobraźnię i pokazywał technikę zza „żelaznej kurtyny”. Młodszym pokoleniom warto przypomnieć historię audycji która niejednego z nas pchnęła w kierunku zainteresowania nowoczesną techniką, co także w wielu przypadkach miało wpływ na wybory życiowe związane z pracą zawodową czy hobby. Mowa oczywiście o niezapomnianej i nieodżałowanej „Sondzie” prowadzonej przez tragicznie zmarłych w wypadku panów Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kurka……………..

pobrane

 


 

 

Regulamin dyplomu "SONDA"              English version

 

W celu uzyskania dyplomu z okazji 37 rocznicy rozpoczęcia emisji programu popularno-naukowego „SONDA” należy w okresie od 01.09.2014r. do 30.09.2014r. uzyskać łącznie punktów za łączności ze stacjami okolicznościowymi ( zasady dotyczą operatorów posiadających pozwolenie I kat. oraz stacji zagranicznych ) .

Podstawowym warunkiem otrzymania dyplomu jest przeprowadzenie po 2 łączności / nasłuchy  z 4 znakami okolicznościowymi na różnych pasmach lub w różnych emisjach.

sonda

W akcji będą pracowały 2 stacje jako JOKERY – dają one możliwość uzyskania dodatkowych punktów. 1 JOKER może maksymalnie dać 2 punkty na zasadach jak dla stacji podstawowej.

Każda ze stacji okolicznościowych (…37SONDA lub JOKER) biorąca udział w akcji dyplomowej przydziela max. łączną ilość 2 pkt. do dyplomu SONDA. Ograniczenie powyższe nie dotyczy rozszerzenia związanego ze współzawodnictwem poszczególnych stacji.

Minimalne wymogi uzyskania dyplomu SONDA to zgromadzenie 8 punktów i łączność z minimum 3 znakami okolicznościowymi np. 3 x …37SONDA x 2 + 2 x JOKER = 8 pkt. lub 4 x …37SONDA x 1 + 2 x JOKER x 2 = 8 pkt.

Operatorzy posiadający pozwolenie III kat. mogą uzyskać dyplom po uzyskaniu min. 4 punktów za łączności ze stacjami okolicznościowymi,  zapis powyższy dotyczy również stacji spoza EUROPY

Nasłuchowcy mogą uzyskać dyplom na zasadach przewidzianych dla operatorów I kat.

Łączności ze stacją okolicznościową można powtórzyć inną emisją lub na innym paśmie KF/UKF, każda taka łączność będzie liczona tylko jako 1 raz dla danego pasma lub danej emisji bez możliwości powielenia w kolejnym dniu ( np. 5 x QSO ssb w paśmie 80m = 1 raz ) . Łączności w emisjach cyfrowych zaliczane będą na zasadzie rtty x1 , bpsk/psk31/psk63/psk125 x 1 – zmiana prędkości transferu nie jest uważana za zmianę rodzaju emisji.

Zapis dotyczący rozszerzenia regulaminu :
W związku z dużym zainteresowaniem postanowiono dodatkowo rozszerzyć akcję dyplomową SONDA o współzawodnictwo pomiędzy poszczególnymi operatorami biorącymi udział w akcji dyplomowej , na zasadach obliczania punktów jak dla DYPLOMU SONDA.

Maksymalna liczba dla 1 zanku okolicznościowego na danym paśmie to 4 pkt. ( po 1 pkt. dla każdej emisji ) ilość pasm jest ograniczona posiadaną kategorią pozwolenia.

10 stacji z największą ilością punktów zostanie nagrodzona nagrodami w postaci okolicznościowych kubków z logiem programu SONDA. W przypadku większej ilości stacji  zwycięzcy spośród stacji o równorzędnej liczbie punktów zostaną wyłonieni w drodze losowania .

Wykaz znaków operatorów uprawnionych do wystąpienia o w/w dyplom będzie opublikowany na stronie www.sp5kvw.com w październiku 2014r. W celu otrzymania dyplomu elektronicznego należy przesłać aplikację w formie elektronicznej na adres so5max@o2.pl do 27 października 2014r. Dyplom wydawany jest w wersji elektronicznej PDF.

Znaki wywoławcze podstawowe przydzielające po 1 punkcie do dyplomu:

1.     ADAM –            SQ1GPR       ( 3Z37SONDA )
2.     LESZEK –        SQ4AVD     ( SN37SONDA )
3.     MACIEK –        SO5MAX      ( SO37SONDA )
4.      MAREK –         SP9HTY      ( HF37SONDA )

Znaki wywoławcze JOKERY przydzielające po 1 punkcie do dyplomu:

1.     MARCIN  –      SP5IOU        ( SNØS )
2.     CZESŁAW –     SP5XHJ       ( SN37S ) od 15 września

Łączności z poszczególnymi znakami w trakcie zawodów również brane są pod uwagę !!!

Planowane ostateczne rozliczenie akcji dyplomowej w październiku 2014r. Okolicznościowe karty QSL będą rozsyłane po podsumowaniu akcji do wszystkich członków PZK obsługiwanych przez CB QSL oraz do osób niezrzeszonych, które prześlą swoje karty directem .

Skrót postępowania dotyczącego dyplomu

  1. Spełnić warunki dyplomu w okresie od 1.09.2014r. do 30.09.2014 r.
  2. Wysłać aplikację w formie elektronicznej ( dowolnej – PDF, doc, Adif, Cabrillo ) Ostateczny termin składania aplikacji do 27.10.2014 r.
  3. Czekać na ogłoszenie końcowej weryfikacji i przesyłki z dyplomem

Za postanowienia regulaminu odpowiedzialni:

  • SP9HTY – Marek
  • SO5MAX – Maciek
  • SQ4AVD – Leszek
  • SQ1GPR – Adam

W przypadku spraw spornych wiążące będą postanowienia w/w komisji.

Zapraszamy do zabawy