Akcja dyplomowa „Wiosna z BEM-em” – podsumowanie

Zgodnie z ustaleniami regulaminu pragniemy przedstawić podsumowanie naszej akcji przeprowadzonej w 2015 roku.
W akcji czynny udział brało 29 stacji organizatora :
 1. SN0BEM  – SP5KVW
 2. HF0BEM – SP9PTA
 3. SP5GJH – Jerzy
 4. SP5IGW – Tadeusz
 5. SP5MXZ – Wojciech
 6. SP5OXY – Marek
 7. SP5RMT – Tadeusz
 8. SP5MXT – Tadeusz
 9. SP5VJE – Paweł
 10. SP5XAQ – Paweł
 11. SP5XET – Małgorzata
 12. SP5XHJ – Czesław
 13. SP5XSD – Andrzej
 14. SQ5BB – Barbara
 15. SQ5IRH – Daniel
 16. SQ5NAF – Grzegorz
 17. SQ5QF – Jarosław
 18. SQ5SSY – Tomasz
 19. SO5MAX – Maciej
 20. SO5MAT – Tomasz
 21. SO5MAB – Bartosz
 22. SP9AED – Tadeusz,
 23. SQ9AOR – Stanisław,
 24. SP9LAS – Janusz,
 25. SP9IEK – Zbigniew,
 26. SP9JZT – Janusz,
 27. SQ9OZF – Stanisław,
 28. SP9HVV – Jan,
 29. SP9W  – Wojciech
Praca poszczególnych stacji była uzależniona od wielu zmiennych ; czas , zdrowie , możliwości techniczne oraz inne nie przewidziane czynniki.Ogółem przeprowadzono ponad 13,000 QSO, wśród tej liczby jest prawie 6,000 niepowtarzających się znaków stacji klubowych, indywidualnych i okolicznościowych.
 
W zawodach "DNI OSTROŁĘKI" pojawiły się 22 znaki z wymienionych 29 stacji biorących udział w akcji.
Komisja akcji dyplomowej po uwzględnieniu wielu sugestii wprowadziła dodatkowo II kategorię dyplomu.

 

I klasa w stopniu generalskim za zgromadzenie 56 pkt. dla stacji EU – zgodnie z pierwotnymi zapisami regulaminu.

dyplom_wiosna_z_bemem_2015-gen

 

II klasa w stopniu majora za zgromadzenie 48 pkt. dla stacji EU i 24 pkt. dla stacji DX. 

dyplom_wiosna_z_bemem_2015-major

 

Punkty obliczane według zasad akcji dyplomowej bez zmian.

 

– WYKAZ  STACJI  UPRAWNIONYCH  DO  SKŁADANIA  APLIKACJI –