Akcja dyplomowa SONDA 2017 – otrzymane zgłoszenia

Wykaz otrzymanych aplikacji do dyplomu ( wymagane min. 40 pkt stacje EU ) Zgłoszenia po weryfikacji opublikowane dane są ostateczne Submissions after verification, published data are final