Informacja zarządu i skarbnika stowarzyszenia

W związku z rozpoczęciem roku działalności naszego stowarzyszenia

pragniemy przypomnieć koleżankom i kolegom o wpłacie składki członkowskiej 

w wysokości 50,0 PLN za 2024 rok, którą należy uiścić do końca lutego

na konto stowarzyszenia

Rachunek  bankowy BGŻ – 10 2030 0045 1110 0000 0399 5840

w imieniu zarządu SO5MAX – Maciek