Informacja zarządu i skarbnika stowarzyszenia

W związku z nastaniem kolejnego Nowego Roku pragniemy przypomnieć

koleżankom i kolegom o wpłacie składki członkowskiej

w wysokości 50,0 PLN za 2023 rok, którą należy uiścić do końca lutego

na konto stowarzyszenia

Rachunek  bankowy BGŻ – 10 2030 0045 1110 0000 0399 5840

Dodatkowo w związku z przeprowadzoną modernizacją przemiennika SR5O zwracamy się z prośbą o wpłaty w formie darowizny celowej z tytułem „Darowizna na modernizację przemiennika SR5O”. Kwoty według indywidualnych możliwości (np. 50 składka + 50 darowizna).

w imieniu zarządu SO5MAX – Maciek