ZRZUTKA NA SR5O

ZRZUTKA NA SR5O

Zwracamy się z prośbą do osób zainteresowanych reaktywacją przemiennika o wpłaty na konto stowarzyszenia z dopiskiem darowizna na SR5O – każda kwota się liczy. Planowane uruchomienie początek czerwca.

Rachunek  bankowy BGŻ – 10 2030 0045 1110 0000 0399 5840

So5MAX – Prezes Stowarzyszenia