Akcja dyplomowa „100 Lecie Państwowej Inspekcji Pracy” (regulamin)

Akcja dyplomowa „100 Lecie Państwowej Inspekcji Pracy”

 

 

 

Regulamin

 

 1. Cel
  Akcja dyplomowa organizowana w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy, ma na celu popularyzację wiedzy o Inspekcji Pracy jako organie państwowego nadzoru nad warunkami pracy. 
 2. Organizatorzy
  Państwowa Inspekcja Pracy oraz Polski Związek Krótkofalowców. Organizatorami są kluby: SP2PBM, SP5KVW, SP6JIU, SP7PKI, SP9KJU. Patronat: Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach i Świętokrzyski Oddział Terenowy PZK w Kielcach. 
 3. Uczestnicy
  W akcji mogą brać udział amatorskie stacje klubowe i indywidualne, nadawcze i nasłuchowe zlokalizowane na terytorium Polski oraz stacje zagraniczne. 
 4. Termin akcji 
  Współzawodnictwo dyplomowe trwać będzie od 03.11.2019r. – 10.12.2019r. 
 5. Pasma i emisje 
  Amatorskie pasma KF i UKF – emisje CW, SSB, AM, FM, DIGI. 
 6. Wymagania dla stacji nadawców i stacji nasłuchowych ( SWL ) 
  W celu uzyskania dyplomu należy uzyskać łącznie:
  – 100 punktów – stacje SP,
  – 40 punktów – stacje zagraniczne, 
  za łączności ze stacjami okolicznościowymi: 
  3Z100PIP, HF100PIP, SP100PIP, SN100PIP, SO100PIP Stacje znajdujące się w Polsce muszą przeprowadzić obowiązkowo po 1 łączności z każdą stacją okolicznościową, a stacje spoza Polski po 1 łączności z 2 różnymi stacjami okolicznościowymi, dowolną emisją. Łączności mogą być prowadzone na dowolnych pasmach KF i UKF, łączności przez przemienniki nie są zaliczane. Każda stacja okolicznościowa przydziela 20 punktów za QSO. Punkty przydzielane są za łączności przeprowadzone w okresie akcji dyplomowej, także w czasie ewentualnych zawodów rozgrywanych w tym czasie. Nasłuchowcy mogą uzyskać dyplom na zasadach przewidzianych dla operatorów. Dyplom dla stacji nadawczej będzie dostępny w formacie PDF na platformie http://sp7dqr.pl/pip/search_pip.php, a do nasłuchowca zostanie przesłany na adres mailowy, podany we wniosku. Potwierdzenia łączności w formie kart QSL nie są wymagane, ale mile widziane. Pierwszych stu nadawców, którzy spełnią wymagania regulaminowe, otrzymają dyplomy w wersji papierowej. 
  Wniosek zawierający log stacji nasłuchowej należy przesłać na adres: ot03@qrz.pl do dnia 20 grudnia 2019 r.

  Postanowienia komisji akcji dyplomowej są ostateczne. 

  Osoby odpowiedzialne za postanowienia regulaminu oraz rozstrzygnięcie spraw spornych: Maciek SO5MAX, Piotr SP2JMR, Krzysztof SP6JIU, Hubert SP9MDY, Krzysztof SQ2JK, Jan SQ7LQJ. 

  W przypadku spraw spornych wiążące będą postanowienia ww. komisji.