„40 lat Radioklubu SP5KVW”

Regulamin dyplomu

 „40 lat RadioKlubu SP5KVW”

 

W celu uzyskania dyplomu z okazji 40 lat RadioKlubu SP5KVW należy w okresie od 01.03.2018r. do 30.09.2018r. z wyłączeniem okresu 13.04.2018r. do 26.05.2018r. uzyskać łącznie 40 punktów za łączności ze stacją klubową oraz członkami klubu, w tym przeprowadzić 1 obowiązkową łączności ze stacją okolicznościową HF40KVW dowolną emisją oraz łączności z  min. 4  aktualnymi członkami klubu pod ich indywidualnymi znakami.
 
Nasłuchowcy mogą uzyskać dyplom na zasadach przewidzianych dla operatorów licencjonowanych.
 
Łączności ze stacją HF40KVW można powtórzyć inną emisją lub na innym paśmie KF/UKF, każda taka łączność będzie liczona tylko jako 1 raz dla danego pasma lub emisji bez możliwości powielenia w kolejnym dniu ( np. 5 x QSO ssb w paśmie 80m = 1 raz ). Łączności w emisjach cyfrowych zaliczane będą na zasadzie rtty, psk, jt, ft i inne jako 1 rodzaj czyli 1 QSO ( np. 1 x QSO rtty + 1 x QSO psk + 1 x QSO ft  = 1 raz ). Łączność CW jako oddzielny rodzaj czyli 1 QSO. Łączność FM direct jako oddzielny rodzaj czyli 1 QSO.
 
Łączności z członkami klubu liczą się 1 raz w każdym dniu na danej emisji, czyli max. można punkty pomnożyć 4 razy w jednym dniu.
Łączności można powtarzać z ograniczeniem iż suma punktów od 1 członka nie może przekroczyć 50% wymaganych punktów.
 
Punktacja :
 • Stacja okolicznościowa HF40KVW – 10 pkt za każde niepowtarzalne QSO
 • Członek klubu SP5KVW staż 40 – 31 lat w SP5KVW       – 8 pkt za 1 operatora
 • Członek klubu SP5KVW staż 30 – 21 lat w SP5KVW       – 6 pkt za 1 operatora
 • Członek klubu SP5KVW staż 20 – 11 lat w SP5KVW       – 4 pkt za 1 operatora
 • Członek klubu SP5KVW staż 10 – 1 rok w SP5KVW        – 2 pkt za 1 operatora
 • Sympatyk klubu SP5KVW       – 1 pkt za 1 operatora
 • Były członek klubu SP5KVW  – 1 pkt za 1 operatora
 
W celu otrzymania dyplomu należy przesłać aplikację w formie elektronicznej na adres dyplom@sp5kvw.com do 14 października 2018r. Dyplom wydawany jest w wersji elektronicznej PDF.
 
Znaki wywoławcze byłych członków klubu przydzielających punkty do dyplomu – szczegółowy wykaz http://sp5kvw.com/czlonkowie/2 .
  
 
Znaki wywoławcze aktualnych członków klubu i sympatyków przydzielających punkty do dyplomu (możliwe rozszerzenie listy – szczegółowy wykaz http://sp5kvw.com/czlonkowie ) :

 

 • Członek klubu SP5KVW przydzielający 8 pkt :

1.      SP5IGW             Tadeusz

2.      SP5MXZ             Wojciech
3.      SP5NZH             Krzysztof
4.      SP5RMT            Tadeusz
5.      SP5MXT             Tadeusz
6.      SP5VJE             Paweł
7.      SP5XET             Małgorzata
8.      SP5XHJ             Czesław

 

 • Członek klubu SP5KVW przydzielający 6 pkt :
9.    SP5XAQ            Paweł
10.  SP5OXY             Marek
11.  SQ5IRH             Daniel

 

 • Członek klubu SP5KVW przydzielający 4 pkt :
12.  SP5NAF             Grzegorz
13.  SQ5SSY             Tomasz

 

 • Członek klubu SP5KVW przydzielający 2 pkt :

14.  SO5MAX           Maciej

15.  SO5MAT            Tomasz
16.  SO5MAB            Bartosz
17.  SQ5FLD             Henryk
18.  SQ5IRI               Grzegorz
19.  SP5APM            Grzegorz
 
Łączności z poszczególnymi znakami w trakcie zawodów również brane są pod uwagę WykrzyknikWykrzyknikWykrzyknik
Planowane ostateczne rozliczenie akcji dyplomowej w listopad 2018r. Okolicznościowe karty QSL będą rozsyłane po podsumowaniu akcji do wszystkich członków PZK obsługiwanych przez CB QSL oraz do osób niezrzeszonych, które prześlą swoje karty directem.
 
Skrót postępowania dotyczącego dyplomu
1.     Spełnić warunki dyplomu w okresie od 13.03.2018r. do 30.09.2018 r.
2.     Wysłać aplikację w formie elektronicznej ( dowolnej – PDF, doc, Adif, Cabrillo ) Ostateczny termin składania aplikacji do 14.10.2018 r.
3.     Czekać na ogłoszenie końcowej weryfikacji i przesyłki z dyplomem