SP5KVW

Radioklub w Ostrołęce

Aktualności

Zapraszamy do Radioklubu wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązywaniem łączności z krótkofalowcami z całego świata  w każdą niedzielę od godz. 18-tej.


Zawody krótkofalarskie odbyły się na wyspie w Zawadach.  W dniach 5-6 kwietnia 2014 roku  miłośnicy łączności dalekosiężnych dzień i noc łączyli się z hobbystami z innych krajów na całym świecie.    Info - http://www.moja-ostroleka.pl/    Krótkofalowcy rywalizowali na wyspie.

Radio Oko   zobacz relację.


 

Akcja dyplomowa „DNI OSTROŁĘKI” 

Regulamin dyplomu
„DNI OSTROŁĘKI”

W celu uzyskania dyplomu z okazji DNI OSTROŁĘKI należy w okresie od 01.04.2014r. do 31.05.2014r. uzyskać łącznie 26 punktów za łączności ze stacją klubową oraz członkami klubu, w tym przeprowadzić 2 obowiązkowe łączności ze stacją okolicznościową SN0BEM dowolną emisją oraz minimum 2 obowiązkowe łączności z członkami klubu ( zasady dotyczą operatorów posiadających pozwolenie I kat. oraz stacji zagranicznych ) .

Operatorzy posiadający pozwolenie III kat. mogą uzyskać dyplom po uzyskaniu min. 13 punktów za łączności ze stacją klubową oraz członkami klubu, w tym przeprowadzić 1 obowiązkową łączność ze stacją okolicznościową SN0BEM dowolną emisją oraz min. 1 obowiązkowe łączności z członkami klubu.

Nasłuchowcy mogą uzyskać dyplom na zasadach przewidzianych dla operatorów I kat.

Łączności ze stacją SN0BEM można powtórzyć inną emisją lub na innym paśmie KF/UKF, każda taka łączność będzie liczona tylko jako 1 raz dla danego pasma lub emisji bez możliwości powielenia w kolejnym dniu ( np. 5 x QSO ssb w paśmie 80m = 1 raz ) . Łączności w emisjach cyfrowych zaliczane będą na zasadzie rtty x1 , bpsk/psk31/psk63/psk125 x 1 – zmiana prędkości transferu nie jest uważana za zmianę rodzaju emisji.

Łączności z członkami klubu liczą się tylko 1 raz z każdym członkiem klubu.

Punktacja :
• Stacja okolicznościowa SN0BEM – 10 pkt za każde QSO
• Członek klubu SP5KVW – 3 pkt za 1 operatora

Wykaz znaków operatorów uprawnionych do wystąpienia o w/w dyplom będzie opublikowany na stronie  w czerwcu 2014r. W celu otrzymania dyplomu należy przesłać aplikację w formie elektronicznej na adres sp5kvw@gmail.com do 23 czerwca 2014r. Dyplom wydawany jest w wersji elektronicznej PDF.

Łączności z poszczególnymi znakami w trakcie zawodów również brane są pod uwagę WykrzyknikWykrzyknikWykrzyknik

Planowane ostateczne rozliczenie akcji dyplomowej w lipcu 2014r. Okolicznościowe karty QSL będą rozsyłane po podsumowaniu akcji do wszystkich członków PZK obsługiwanych przez CB QSL oraz do osób niezrzeszonych, które prześlą swoje karty directem .

Skrót postępowania dotyczącego dyplomu
1. Spełnić warunki dyplomu w okresie od 1.04.2014r. do 31.05.2014 r.
2. Poczekać na ogłoszenie listy pozytywnie zweryfikowanych znaków spełniających warunki dyplomu (na podstawie weryfikacji logów stacji okolicznościowej oraz logów nadesłanych przez członków klubu). Lista zostanie ogłoszona do 15.06.2014r.
3. Wysłać aplikację w formie elektronicznej ( dowolnej – PDF, doc, Adif, Cabrillo ) Ostateczny termin składania aplikacji do 22.06.2014 r.
4. Czekać na ogłoszenie końcowej weryfikacji i przesyłki z dyplomem

Za postanowienia regulaminu odpowiedzialni:
• SP5MXZ – Wojtek – prezes SP5KVW
• SO5MAX – Maciek – v-ce prezes SP5KVW
• SP5XET – Gosia – sekretarz SP5KVW

W przypadku spraw spornych wiążące będą postanowienia w/w komisji.

Zapraszamy do zabawy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Ostro%C5%82%C4%99k%C4%85_(1831)
http://www.dobroni.pl/media/grh,ostroleka-1831,0,1394,366.html
http://www.ponarwie.pl/?page=bitwa
http://www.ostroleka.pl/index.php?id=60

Bitwa pod Ostrołęką stoczona 26 maja 1831 roku była jedną z największych i decydujących bitew powstania listopadowego. Wojska polskie pod dowództwem gen. Jana Skrzyneckiego, powracając z nieudanej wyprawy na gwardie rosyjskie, zostały zaskoczone pod Ostrołęką niespodziewanym nadejściem armii rosyjskiej feldmarszałka Iwana Dybicza. Armia polska odpoczywała rozlokowana po wsiach na zachodnim brzegu Narwi. Ostrołękę od wschodu osłaniały jedynie szczupłe siły polskie. Rosjanie zdołali wyprzeć je z zajmowanych pozycji.

    Zacięta walka przeniosła się wkrótce do samej Ostrołęki, której broniła brygada gen. Ludwika Bogusławskiego. Do płonącego miasta wdarła się rosyjska piechota. Dramatyczny przebieg miała obrona klasztoru oo. Bernardynów. Bronili się tam żołnierze 4 pułku piechoty liniowej. Oddziały polskie, zagrożone odcięciem od sił głównych i otoczeniem, wycofały się w dramatycznych okolicznościach z płonącego miasta po dwóch mostach na zachodni brzeg Narwi.

    Rosjanie opanowali mosty, uchwycili przyczółki i przerzucili na drugi brzeg rzeki znaczne siły piechoty. Armia polska została zmuszona do stoczenia bitwy. Gen. Jan Skrzynecki chciał za wszelką cenę zepchnąć Rosjan za rzeką, zniszczyć mosty i tym sposobem oderwać się od nieprzyjaciela. W tym celu rzucał kolejno do ataków 1 i 3 dywizję piechoty. Rosjanie na przyczółku bronili się zażarcie, osłaniali ogniem własnej artylerii strzelającej zza rzeki. Siała ona spustoszenie w nacierających oddziałach polskich. Milkła natomiast, gdy do kontrataków ruszyła piechota rosyjska. Wówczas zmasowany ogień otwierała artyleria polska, zadając atakującym Rosjanom poważne straty. Skrzynecki rzucił również do walki, mimo niesprzyjających warunków terenowych pułki ułanów – 3, 5 i 2. Szarże ugrzęzły w bagnistym gruncie, w ogniu piechoty i artylerii rosyjskiej. Poległ wówczas gen. Ludwik Kicki, trafiony kulą armatnią. Potężne kontrnatarcie wykonała również piechota rosyjska, ale załamało się ono w ogniu polskich armat.

     Ostatnie polskie natarcie w tej bitwie wykonały dwie brygady 5 dywizji piechoty. Doszło wówczas do zaciętej walki wręcz, której Rosjanie nie wytrzymali i rzucili się do panicznej ucieczki. Szanse na zwycięstwo przekreśliła ponownie rosyjska artyleria, zmuszając polskie oddziały do wycofania się z dużymi stratami. Zginął wtedy gen. Henryk Kamieński – jeden z najwybitniejszych generałów powstania. Wojska obu stron były wyczerpane walką. Poniesiono duże straty. Zachodziła obawa, że oddziały polskie nie wytrzymają kolejnego uderzenia Rosjan. W tym krytycznym momencie bitwy doszło do słynnej szarży artyleryjskiej 4 baterii lekkokonnej ppłk. Józefa Bema, który zbliżył się do pozycji przeciwnika i błyskawicznie otworzył ogień kartaczami i granatami na piechotę rosyjską i mosty. Po oddaniu 250 strzałów, musiał jednak wycofać się ze stratami w ogniu dział rosyjskich strzelających zza rzeki. To posunięcie zaimponowało Dybiczowi. Rosjanie nie znając sytuacji w jakiej znajdowały się polskie oddziały, nie odważyli się już na dalsze akcje zaczepne. Zapadł zmrok, wojsko polskie opuściło pobojowisko i wycofało się przez Różan i Pułtusk na Warszawę. Straty polskie wyniosły w poległych około 1800 żołnierzy i oficerów, ponad 2900 zostało rannych, około 1400 dostało się do niewoli. Rosjanie utracili w zabitych i rannych około 5800 ludzi.

     Armia polska szybko uzupełniła straty. Mimo to bitwa ostrołęcka stała się punktem zwrotnym powstania. Straty w ludziach można było uzupełnić. Nie udało się już odbudować nadszarpniętego morale wojska, zaufania do dowódców i przywrócić wiary w zwycięstwo. Odtąd inicjatywę w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 roku przejęli Rosjanie.

 

Źródło informacji: http://www.ponarwie.pl/?page=bitwa


źródło:  PZK – www.pzk.org.pl

35 lat „Radioklubu SP5KVW”

czyli wielki jubileusz jednego z najaktywniejszych klubów niegdyś LOK, a obecnie PZK.

35-lecie_sp5kvw_036

SP5KVW © 2013 Frontier Theme